AT3: Niebuhr-ekspeditionen

Problemstillinger
Spørgsmål


1. Redegør for ekspeditionens deltagere.
2. Hvad var ekspeditionens formål?
3. Karakteriser ”Rejsebeskrivelse”. Hvad er dens styrker og svagheder som kilde til ekspeditionen?
4. Karakteriser ”Det lykkelige Arabien”. Hvad er dens styrker og svagheder som kilde til ekspeditionen?
5. Lav en personkarakteristik af Niebuhr.
6. Hvordan fremstiller Niebuhr menneskene og kulturen i Arabien?
7. Hvordan målte Niebuhr højden på pyramiderne?
8. Hvad er ifølge Niebuhr den bedste metode til at måle højden? Hvilke antagelser og sætninger benyttes i denne metode – og hvorfor valgte han ikke den?
9. Sammenlign de tre metoder til højdebestemmelse (Niebuhrs ideelle og hans anvendte, samt den, hvor man måler to vinkler og afstanden imellem målepunkterne). Hvilke fordele og ulemper er der forbundet med dem hver især?
10. Hvorfor er Niebuhrs rejsebeskrivelse så detaljeret og grundig?
11. Efterlever Niebuhr retningslinjerne for ”god” naturvidenskabelig metode?
12. Hvorfor hed det ”Det lykkelige Arabien”?


Tidsplan for fremlæggelser ONSDAG
Fremlæggelse Modtagere
10.00-10.30 Gruppe 1 5,6
10.30-11.00 Gruppe 2 5,6
11.00-11.30 Gruppe 3 1,2
12.00-12.30 Gruppe 4 1,2
12.30-13.00 Gruppe 5 3,4
13.00-13.30 Gruppe 6 3,4Martins oplæg om oplysningstiden:
Kort film fra BBC om hvordan et astrolabium virker.